Думай на рівних

Думай на рівних (Think Equal) – це глобальна ініціатива, яка прагне до системних змін в освіті, що приведуть нас до безпечного та мирного життя.

Програма “Думай на рівних” створена світовими лідерами думок у галузі освіти, психології, прав людини та нейронаук для дітей віком 3-6 років задля розвитку їх соціально-емоційого інтелекту.

Таке навчання допомагає дітям здобути навички, необхідні для досягнення успіху в комунікації з однолітками, здобутті впевненості в собі, підвищити рівень академічної успішності та знизити ризик асоціальної поведінки в майбутньому, закладаючи міцний фундамент для успішного життя.

Діти здобувають такі навички

 • Керувати власними емоціями та імпульсивною поведінкою;
 • Розвивати свою впевненість і самооцінку;
 • Співпереживати та проявляти увагу до інших;
 • Ефективно вирішувати проблеми та вчитися розв’язувати конфлікти мирним шляхом;
 • Розвивати навички критичного мислення та приймати відповідальні рішення;
 • Підтримувати здорові стосунки та вчитися співпрацювати.

Проект «Думай на рівних» хоче розширити програму на 500 закладів України.

Якщо ваш заклад дошкільної освіти хоче взяти участь у програмі «Думай на рівних», заповніть форму. Щойно проєкт буде готовий до реалізації, ми з Вами зв’яжемось

Програма «Думай на рівних» розроблена саме для дітей віком від 3 до 6 років – щоб впливати на критично важливі роки розвитку, коли поведінка та погляди дітей тільки формуються.

Програма закладає міцну основу для індивідуального та суспільного розвитку, роблячи спільноти більш безпечними, здоровими, сильними, процвітаючими, рівноправними та справедливими.

Нейронаука чітко визначила, що фундамент для просоціальних позитивних результатів у житті необхідно закладати у дошкільному віці (до 6 років), коли мозок має абсорбувальні (поглинальні) властивості і дитина лише формує свою особисть, погляди та поведінку.

Головна мета “Думай на рівних”
формувати у дітей навички критичного мислення, ефективної комунікації, емпатії, самовпевненості, а також розуміння та повагу до інших.

Переваги соціально-емоційного навчання

Протягом більш ніж 60-ти років проводяться наукові дослідження та оцінювання щодо важливості розвитку соціально-емоційних компетенцій. Дослідження доводять, що здобуття соціально-емоційних навичок в дитинстві призводить до успіху у таких сферах:

 • Академічні перспективи. Дослідження доводять, що у дітей, які здобули ці навички в ранньому дитинстві, академічна успішність підвищуються на 11-17%. Діти також мають удвічі більше шансів отримати диплом про вищу освіту, на 50% більше шансів закінчити середню школу та мати постійну роботу до 25 років.
 • Комунікація. Покращення поведінки, а також стосунків у садочку, а згодом і школі, в тому числі покращення стосунків між учнями та вчителями. Зниження вирогідності булінгу.
 • Зниження рівня тривожності, гніву, агресії, підвищення рівня емпатії, впевненості у собі, саморегуляції та побудови стосунків з іншими

“Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір її шкіри, походження чи релігію… Люди повинні навчитися ненавидіти, і якщо вони можуть навчитися ненавидіти, їх можна навчити любити”.
Нельсон Мандела

Дослідження впливу соціально-емоційного навчання

Дослідники протягом десятиліть підтверджують важливість розвитку соціально-емоційного інтелекту, зокрема:

 • Нобелівський лауреат Джеймс Хекман виявив, що соціально-емоційне навчання має довгостроковий позитивний вплив на все суспільство, зокрема знижує злочинність, підвищує зайнятість, здоров’я, когнітивні та некогнітивні навички (Хекман та Карапакула, 2019).
 • Особи, які вивчали соціально-емоційне навчання демонстрували менше емоційних та поведінкових проблем у підлітковому віці (Дурлак та ін. 2008).
 • Систематичний огляд та мета-аналіз 79 унікальних досліджень (на 6 континентах) показав значне поліпшення показників соціальної та емоційної компетентності, саморегуляції поведінки та емоцій, а також вищі результати академічної успішності порівняно з контрольними учасниками (Блюїт та ін., 2018).
 • Програми раннього навчання привели до збільшення доходів дорослих від 10% до 25% ( Бартик, Т. Дж. 2014).

Кількісні дані у Австралії, рандомізоване контрольоване дослідження

Підсумки рандомізованого контрольованого дослідження програми «Думай на рівних» в Австралії (2019).

Досліди проводили: Доктор Сью Емметт, доктор Лінн Рідер, доктор Кріс Турвілл (Університет Федерації Австралії), доктор Крейг Бейлі (Єльський університет – Центр емоційного інтелекту).

Багаторівневі моделі показали, що шість з восьми результатів були статистично значущими. Діти з нижчими первинними показниками, як правило, отримували найбільшу користь від програми «Думай на рівних».

Звіт з якості (Австралія, 2020)

Підсумки

Відгуки вчителів і батьків показали, що діти в основній групі, які пройшли 30-тижневу програму “Думай на рівних”, засвоїли широкий спектр лексики з програми про почуття, емпатію і мову, щоб заспокоїти себе, а також були більш впевненими, стали краще виражати свої почуття і робити те, що вони відчувають:

 • висловлювати свої почуття, причому робити це більш послідовно і чітко, ніж у контрольній групі;
 • знаходити можливості розуміти та висловлювати приклади «схожого» та «відмінного»;
 • розпізнавати емпатію та добрі вчинки в собі та інших;
 • заспокоювати інших дітей.

Відгуки вчителів

«Найважливішим ми вважаємо зростання соціального та емоційного інтелекту. Діти справляються зі своїми емоціями, вони розпізнають емоції інших людей, вони розпізнають справедливу та несправедливу поведінку та вербалізують це». – Рейчел Макбрайєн

Кількісні дані за оцінкою Єльського університету

Діти, які брали учать у програмі «Думай на рівних», були більш соціально і емоційно підготовленими, і рідше проявляли тривожність, злість, агресивність і замкнутість, ніж їхні однолітки, які не мали доступу до програми. Цей вплив підтверджується спостереженнями педагогів.
Доктор Крейг Бейлі, Центр емоційного інтелекту Єльського університету

Результати ефекту доступу до програми «Думай на рівних».

Дослідження, проведене Центром емоційного інтелекту Єльського університету показали значний, великий вплив доступу до програми Думай на рівних на п’ять з восьми результатів. Завдяки доступу до програми відмічалося:

 • краща регуляція емоцій (d = .85)
 • менша емоційна дисрегуляція (d = .79)
 • менший рівень гніву та агресії (d = 1,49)
 • менша тривожність та замкнутість (d = 1,29)
 • більша соціальна компетентність (d = 1,10)

Як працює програма

Програма «Думай на рівних» («Think Equal») призначена для дітей дошкільного віку й базується на наративі (розповіді – історії). Вважається, що наратив є рушійною силою, яку може сприяти досягненню позитивних змін у житті дітей. Зміни, що починаються на рівні окремої особистості, зрештою переходять на суспільний рівень, сприяючи більшій соціальній згуртованості.

Розповіді (казки), що використовуються в цьому процесі, базуються на культурі, досвіді та житті самих дітей, а також знайомлять їх із культурою, досвідом і життям інших людей. Вони створюють відчуття безпечного світу, в якому діти можуть дізнаватися про емоції, стосунки й точки зору інших людей. Розуміння таких речей важливе для дітей, оскільки допомагає їм орієнтуватися в складнощах реального світу та отримувати знання та досвід вирішення проблем.

Як впливає розповідь на дитину.

Цілі програми “Думай на рівних”:

 1. Зменшити негативні прояви поведінки (такі як гнів, агресія, дискримінація) дітей та сімей, а також зменшити рівень стресу, навчаючи дітей інструментам саморегуляції та самодопомоги.
 2. Покращити просоціальні навички та поведінку, навчаючи дітей емпатії, інклюзії, критичного мислення, мирного вирішення конфліктів, ґендерної рівності, тощо.
 3. Підтримка соціального розвитку, емоційної грамотності та саморегуляції дітей, а також їх стресостійкості.

Програма допомагає сформувати такі думки:

 • «У мене є чітке уявлення про те, хто я»;
 • «Я вмію подбати про себе»;
 • «Я вмію піклуватися про інших»;
 • «Я вмію спілкуватися»;
 • «Я вмію робити внесок і творити»;
 • «Я мислю критично».

Програма «Думай на Рівних» складається з 4-ох рівнів:

Рівень 1: вік 3-4 роки

Рівень 2: вік 4-5 роки

Рівень 3: вік 5-6 роки

Рівень 4: вік 3-6 роки

Програма розрахована на 90 годин, що викладаються протягом 30 тижнів (1 урок – 1 година, 3 уроки на тиждень). У плані уроків вказана рекомендована для використання лексика, що є простою і зрозумілою дітям. Також дитина є активним учасником процесу навчання, розмірковуючи над запитаннями, ділячись переживаннями та дізнаючись більше один про одного.

Програма наповнена творчими завданнями, руховими активностями та креативними поробками для групи дітей. Книжки були розроблені та оцінені провідними спеціалістами спеціально для цієї програми для максимальної відповідності віку та компетенціям розвитку.

Матеріали використовуються повторно з року в рік з новими групами дітей, після першого року додаткове фінансування не потребується.

Тижнів тривалість програми

Нарративні ілюстровані книжки

Планів до уроків

Класів у пілотному проєкті

Матеріали для класу включають книжки, плани уроків та додаткові матеріали

Деякі з наших оригінальних нарративних ілюстрованих книжок:
Деякі наших найкращих практичних джерел:

RULER, SEE Learning та Healthy Minds – найкращі практики від наших партнерів

Кожен урок містить план, в основі якого – одна з книжок, а також найкращі практики від наших академічних партнерів RULER, SEE Learning та Healthy Minds.

SEE Learning

Соціальне(S), емоційне(E) та етичне(E) навчання (SEE Learning) – це нова освітня програма, розроблена в Університеті Еморі для міжнародного використання з метою створення співчутливого та етичного світу для всіх.

 SEE Learning надає освітянам комплексну основу для розвитку соціальних, емоційних та етичних компетентностей, які створені у вигляді легко засвоюваної, спіралеподібної навчальної програми для дитячих садків, середніх шкіл та вищих навчальних закладів.

Програма ґрунтується на наукових практиках соціального та емоційного навчання (SEL), але також розширює їх, включаючи нові теми, такі як тренування уваги, виховання співчуття до себе та інших, навички життєстійкості, з урахуванням травми, а також системне мислення та етичне розрізнення.

SEE Learning є кульмінацією більш ніж двадцятирічної академічної співпраці між Університетом Еморі та Далай-ламою, який давно закликав до виховання як серця, так і розуму.

Healthy Minds Innovations (Kindness Curriculum)

Існують наукові дані, які підтверджують, що навчальна програма “Здоровий розум”, розроблена Center for Healthy Minds при Університеті Вісконсіна в Медісоні, сприяє саморегуляції та просоціальній поведінці у дітей молодшого віку.

Важливо розуміти, що переваги навчальної програми “Здоровий Розум”, продемонстровані дослідженнями, проведеними Центром здорового розуму, є специфічними для контексту його оригінальних досліджень (Kindness Curriculum Study with Pre-Kindergarten Students).

Програма «RULER»

Єльський центр емоційного інтелекту ставить собі за мету використати силу емоцій для побудови більш ефективного й емпатійного суспільства. Центр проводить дослідження та навчає людей різного віку розвивати свій емоційний інтелект. Учні, які застосовують програму «RULER», досягають більших успіхів у навчанні.

Наші емоції впливають на те, як ми навчаємося, ухвалюємо рішення, займаємося творчістю, будуємо стосунки та почуваємося.

Окрім того, програма покращує атмосферу навчального процесу, підвищує емоційний інтелект та соціальні навички учнів, а також знижує їхній рівень тривожності та депресії. Учні, які застосовують програму «RULER», менш схильні до цькування інших учнів, уважніші та демонструють кращі лідерські навички. Вчителі ж вибудовують приязніші взаємини з учнями та адміністрацією, менше вигоряють та більш позитивно ставляться до навчального процесу.

Пілотний проєкт «Думай на Рівних» в Україні

В Україні наразі проводиться пілотне втілення 4 рівня програми, що розроблений спеціально для дітей, що перебувають у особливо травматичних умовах (військові дії, біженство, тощо).

Книги та уроки розглянуті комітетом фахівців з психічних травм, які мають досвід роботи у сфері освіти у постконфліктних ситуаціях та щодо біженців. Фахівці підтверджують, що матеріали підходять для дітей, які перебувають у таких умовах, та враховують їхні інтереси. Це включає в себе:

 1. Гарантія того, що книги та заходи враховують травми.
 2. Чутливість до різних сімейних та особистих обставин.

Montessori UA є офіційним партнером Think Equal в Україні та наразі проводить пілотування програми у перших 50-ти класах у 18 областях України.

Протягом 2023 року ми будемо дослуджувати вплив програми на дітей та педагогів та підтривувати вчителів через фокус-групи, візити до шкіл та регулярний зворотній зв’язок.

Проект «Думай на рівних» хоче розширити програму на 500 закладів України.

Якщо ваш заклад дошкільної освіти хоче взяти участь у програмі «Думай на рівних», заповніть форму. Щойно проєкт буде готовий до реалізації, ми з Вами зв’яжемось

Як з’явилася програма «Думай на рівних»

Леслі Удвін заснувала організацію «Think Equal» після створення документального фільму “Дочка Індії”, в якому розглядається жорстоке вбивство молодої студентки-медика в Делі.

Під час інтерв’ювання вбивць Леслі зрозуміла глибину проблеми цих людей. Вони самі були жертвами соціальних установок і відсутності належного виховання соціально-емоційних навичок. Такі висновки привели Леслі до створення організації.

«Думай на рівних» усуває причини порушень прав людини в усьому світі за допомогою профілактичного втручання.

Леслі Удвін.

Леслі Удвін

У програмі використовується соціально-емоційне навчання для формування цінностей, психосоціальних навичок та компетенцій, які сприяють розвитку емпатії, самоповаги та поваги до гідності, цінності та рівності інших людей.

«Думай на рівних» є глобальною ініціативою, що додає до програм для дошкілля соціально-емоційне навчання, як основу освіти в ранньому віці.

Разом із світовими експертами Леслі розробила комплексну та цілісну програму, спрямовану на те, щоб дати дітям дошкільного віку те, що є їх невід’ємним правом – основу для щасливого життя.

Сер Кен Робінсон, міжнародний експерт з освіти

Барбара Айзекс, президент Мontessori Europe

Річард Девідсон, професор неврології

Марк Брекетт, співдиректор Єльського центру емоційного інтелекту

Робін Стерн, співдиректор Єльського центру емоційного інтелекту

Програма “Думай на рівних” створена за участі 22-х світових експертів, включно з:

 • Сер Кен Робінсон (міжнародний радник з питань освіти);
 • Барбара Айзекс (президент Мontessori Europe);
 • Доктор Урваши Сахні (Засновниця освітнього фонду Study Hall, наукова співробітниця Брукінгса);
 • Доктор Марк Брекетт та Доктор Робін Стерн (Співдиректори Єльського центру емоційного інтелекту);
 • Професор неврології Річард  Девідсон (Університет Вісконсін-Медісон);
 • Вікі Колберт (Генеральна директорка та засновниця Fundación Escuela Nueva, лауреатка премії “Мудра освіта”).

Відгуки вчителів про “Думай на рівних”

Наш обов’язок піклуватися про наших дітей: батьки, педагоги мають стати єдиною командою, одним цілим. Наше завдання виховавувати та навчати не лише дітей, але й допомогти батькам вирішувати проблеми одразу на початку.

Марина Зубик, ГО “Радість HUB”, Кам’янець-Подільський

Зворушливо та цінно дізнатися про значення взаємин і живої емоційної взаємодії для навчання. Головною базою для успішного навчання, як на мене, є умови, що сприяють формуванню відчуття безпеки та розслабленню нервової системи дитини. Бачу тому багато свідчень протягом останнього воєнного навчального року.

Вероніка Конончук, дитячий садочок “Перші кроки”, Київ

Починаємо зміни з себе і, тоді, добром зарядиться простір навколо. Пізнання глибини філософії освітньої системи Марії Монтессорі допоможе дорослому розвинути емоційний інтелект і створити умови для розвитку дитини.

Жанна Грядовкіна, дитячий садок “Новий я”, Київська область

Вражає, наскільки сильний вплив має якісна дошкільна освіта, навчання дітей саморегуляції, емоційної грамотності, вміння промовляти емоції, які дитина відчуває і проживати їх!

Ганна Яровська, дитячий садок “На Франка”, Черкаси

Контакти

Think Equal

Сайт проекту – Think Equal

Ви можете зв’язатися з нами за адресою: [email protected]

Montessori UA

Montessori UA – партнери Think Equal в Україні.

Якщо у вас є питання, напишіть нам листа: [email protected]

Один коментар

 1. Створення безпечних і комфортних умов перебування дітей у садочку, допомога і психологічна підтримка батьків вихованців є ключовими завданнями роботи колективу ЗДО.

Share Your Opinion

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *